Asociația “Pe Picioroange” este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public.

Scopul Asociației constă în sprijinirea educației și dezvoltării umane, cu atenție deosebită acordată tinerilor artiști și persoanelor dezavantajate social, în vederea facilitării unei mai bune inserții și participări sociale a acestora, precum și implementarea unor noi viziuni asupra vieții din punct de vedere al artelor și al meseriilor prin prisma diferitelor forme culturale, în special prin teatru de stradă.

Se dorește promovarea creativității și creației artistice, respectarea libertății de exprimare a gândirii, opțiunilor și orientărilor estetice, apărarea și promovarea drepturilor omului, egalității în drepturi și șanse, precum și al solidarității morale, civice și sociale.